Tidigare projekt: Barnhemmet i Palakollu

BarnVarför bor barnen på barnhemmet?

Gemensamt för barnen på barnhemmet i Palakollu, Indien, är att de kommer från familjer som lever i fattigdom. Alla har emellertid sin egen personliga berättelse. Där finns syskonparet vars ”bonuspappa" missbrukar alkohol och slår deras mamma. Där finns flickan som är 14 år, men som ser ut som om hon vore 10 på grund av kronisk undernäring och pojken vars pappa inte ville ta hand om sin son när han gifte om sig. Barnen stannar olika länge på barnhemmet, beroende på hur deras familjesituationer ser ut. Nedan kan ni läsa mer om en av dessa familjerna som har kontakt med barnhemmet.

HusEn plats där barnen får en trygg uppväxt

På barnhemmet i Palakollu, Indien, bor det 20 barn i åldrarna 7-18 år. Där tar föreståndaren Ebenezer och hans familj hand om dem. På barnhemmet får barnen tillgång till mer näringsrik mat och läkarvård. Alla barn som bor på barnhemmet får gå i skola och lär sig att läsa, skriva och räkna. Med ditt stöd bidrar du till att dessa barn får leva i en tryggare hemmiljö och skaffa sig en utbildning.

 

Valet för en ensamstående mamma

Utanför ett litet lerhus med tak av palmblad står en kortväxt och tunn kvinna. Hon visar oss in i sitt hem, ett rum med lergolv, en enkel eldstad, några grytor av plåt och en säng. Toalettbestyren gör familjen bakom lerhuset i diket. Kvinnans äldsta son bor på barnhemmet och hon önskar nu att även hennes yngre son ska få bo där. Mamman är ensamsamstående och det är svårt för henne att försörja familjen. Precis som denna mamma tar många föräldrar eller släktingar kontakt med barnhemmet för att fråga om hjälp med avlastning. Sjukvård, utbildning, näringsrik mat, ett hus med toalett och tak som inte läcker in – i Indien måste du som privatperson bekosta allt själv. I ett samhälle där det knappt finns ett socialt skyddsnät får händelser som en skilsmässa, arbetslöshet, dödsfall eller sjukdom ofta katastrofala följder för en familj. Kvinnor som har lägre utbildning och svårare att få välbetalda arbeten har särskilt svårt att försörja sina barn. Att låta barnen bo på ett barnhem blir då för många familjer en akutlösning på en tuff livssituation.

"Att låta barnen bo på ett barnhem blir för många familjer en akutlösning på en tuff livssituation."

Barnhemmet

Barnhemmet ligger i östra Indien i en liten stad som heter Palakollu. Det drivs sedan 1980 av den indiska stiftelsen Help the Helpless. Verksamheten får inga statliga bidrag, utan är helt beroende av frivilliga bidrag. Föreståndaren Ebenezer Sanamanda och hans fru Maria-Salome bor med sin familj på barnhemmet och har huvudansvaret för barnen. Tillsammans med sina medarbetare på Help the Helpless arbetar de som volontärer. Detta innebär att de inte belastar stiftelsen med arvoden eller löner. Stiftelsens ekonomi kontrolleras årligen av en auktoriserad revisor. Trots att Help the Helpless till viss del har möjlighet att tillgodose barnens behov av näring, utbildning och fritid så har de inte de ekonomiska resurserna som behövs för att tillgodose behoven fullt ut. Ditt bidrag gör därför stor skillnad!

En inblick i barnens vardag

Morgon över risfälten och kokospalmerna i Palakollu. Barnen vaknar och gör sig i ordning för ännu en skoldag. Efter morgontvätt och frukost bestående av ris och linser, läser de läxorna innan det är dags att bege sig av. Ryggsäckarna är fyllda till bristningsgränsen och tunga som rissäckar. Barnen har inga bänkar i skolan och måste därför släpa på sina böcker varje dag.

När skolan är slut läser barnen sina läxor, både från skolan och söndagsskolan. De hjälper också till med hushållssysslor så som att laga mat, hämta vatten, tvätta kläder och diska. Det blir emellertid också tid för lek och bus.