Varför startades 50 öre?

Vi anser att alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Vi vill ge oprivilegierade barn samma möjlighet att få en lika bra barndom som vi har haft. Frågan som uppstod var "Hur ska vi kunna göra detta?". I Sverige bor det cirka 8 miljoner personer över 18 år. Om alla vuxna i Sverige skulle skänka 50 öre om dagen till någon som verkligen behöver den skulle vi kunna samla in 4 miljoner kr varje dag, vilket motsvarar 1 460 000 000 kr per år. Alltså nästan 1,5 miljarder kr! Detta är ofantligt mycket pengar som skulle kunna göra otroligt stor skillnad för väldigt många människor. Med denna tanke i bakhuvudet startade vi 2008 föreningen 50 öre och därav namnet. Vi har valt att behålla namnet 50 öre även fast 50 öringen har försvunnit ur cirkulation då det har en historisk koppling som våra medlemmar känner igen. Vårt fokus är barns rättigheter då vi tror att vi genom att ge barn förutsättningar att ta sig ur fattigdom kan bidra till ett bättre samhälle. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Mer information om 50 öres ändamål och syfte finner ni i våra stadgar. Vill du kontakta oss? Maila oss på: kontakt@50ore.se

Anna G


Anna Gunterberg inledde i början av 2000-talet ett samarbete med indiska vänner för att stödja barn från ekonomiskt utsatta förhållanden. Det växte så småningom fram till 50 öre, som Anna engagerar sig i ideellt. Till vardags arbetar Anna Gunterberg på SCB:s internationella enhet för internationellt utvecklingssamarbete, och har arbetat för mänskliga rättigheter och global utveckling i ungefär 15 år inom olika organisationer. På detta sätt kom hon i kontakt med den Zimbabwiska organisationen BIC-CDS, som 50 öre stödjer i dagsläget.

 


Mikaela Ericsson är tillsammans med Elvira Lindstén initiativtagare till föreningen 50 öre. Hon är utbildad civilingenjör och jobbar nu med bostadsutveckling i Stockholm. Mikaela har ett starkt intresse av barns rättigheter och hoppas att 50 öre kan bidra till att fler barn får gå i skola och genom detta få en ökad chans till ett bra och tryggt liv.

Mikaela

Elvira


Elvira Lindstén är föreningen 50 öres kassör. Elvira har varit med i föreningen sedan starten och är tillsammans med Mikaela Ericsson en av grundarna av 50 öre. Föreningen startades när de båda gick i gymnasiet och ville ge barnen på barnhemmet i Palakollu möjlighet till en lika bra uppväxt som de själva hade haft. Elvira arbetar till vardags som auktoriserad revisor.


Jenny Cedercrantz 
arbetar inom byggbranschen och bor i Stockholm. Hon sitter sedan 2011 med i styrelsen för 50 öre och är för närvarande medlemsansvarig. Jenny gjorde innan hon påbörjade sina studier på universitetet volontärarbete på en skola i Indien, där hennes intresse för landet och för ideellt arbete väcktes.

Erik1 (1)


Erik Lindstén jobbar som systemutvecklare för ett konsultbolag och har studerat till civilingenjör i Lund. Erik är ansvarig för GDPR och IT.


Anna Svedberg
är föreningens ordförande och är även dedikerad inom marknadsföring samt hjälper till med kampanjer på sociala medier. Hon är adopterad från Indien och är stolt att få stötta och följa barnens utveckling i Zimbabwes BIC-CDS vulnerable children´s project. Anna är konsult inom ekonomi och hjälper kunder med både operationella samt strategiska projekt.

Anna S

Julie


Julie Aronsson fick kännedom om förening 50 öres arbete under studietiden i Linköping och då kände hon direkt att hon gärna ville vara med och bidra till en bättre framtid för barn runt om i världen. Julie är sponsoransvarig för föreningen.