Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
-FNs barnkonvention

Vi hjälper barn i Zimbabwe! Nu med fokus på akuta punktinsatser i följd av Covid-19 pandemin - sen med fokus på på rätten till utbildning!

 

 

Barn

Vilka är barnen vi hjälper i Zimbabwe?

Vårt stöd når fram till barn som utan vårt bidrag riskerar att förlora sin möjlighet att gå i skola. Det kan vara barn som förlorat sina föräldrar i aids eller som lever med sina släktingar för att deras föräldrar blivit tvungna att flytta till en annan ort för att hitta ett jobb. Alla barn i Zimbabwe har rätt att gå i skola, men allt kostar pengar – från terminsavgifter till uniformer och skolmaterial. Det innebär att barn i familjer som lever i en tuff ekonomisk situation riskerar att inte ens få någon grundskoleutbildning.

 

Barnen som vi hjälper finns representerade på flera skolor i distrikten Bulawayo, Gwanda district och Tsholotsho district. Under 2019 har vi vårt stöd gått till att hjälpa 23 barn med det de behövt för att få fortsätta sin skolgång. En av flickorna som vi hjälpt är fjortonåriga Buhlebenkosi Moyo som missat ett helt år i skolan då hon inte haft råd att betala skolavgiften. 50 öres bidrag gav henne möjlighet att få börja åttonde klass och fortsätta sin utbildning.

 

Under Covid-19 pandemin har den ekonomiska situationen förvärrats och skolorna hållits stängda i perioder. 50 öre har därför stöttat barnen och deras familjer med mat- och hygienpaket. Barns rätt till liv, hälsa och utveckling är fastställda i FN:s barnkonvention. Mer om FN:s barnkonvention hittar du till exempel på barnombudsmannens hemsida: Barnkonventionen - Barnombudsmannen

 

 

 

 

 

Hus

Vilka är 50 öres samarbetsparter BIC CDS?

50 öre samarbetar med organisationen BIC CDS, Brethren in Christ Compassionate and Development Service, som hjälper både barn och vuxna i Zimbabwe. Vi fick kontakt med organisationen via en före detta arbetskollega till vår styrelsemedlem Anna Gunterberg. BIC CDS arbetar med bland annat livsmedelssäkerhet, vatten och sanitet och utbildning. Då 50 öre verkar för att stödja barn och ungdomar har vi valt att bidra till BIC CDSs projekt Vulnerable Children's project. Genom detta kan vi möjliggöra för fler barn att få gå i skola.

 

BIC CDS hjälper utsatta barn  i olika skolor runt om i olika distrikt och har genom sin verksamhet möjlighet att ha personlig kontakt med bland annat lärare på skolor. På så sätt är vi i 50 öre trygga med att vårt stöd kommer fram och hjälper dem med störst behov. Organisationen BIC CDS möter samtliga barn, som vi i 50 öre hjälper, för att säkerställa att de mår bra. Organisationen har även en god uppfattning om det ekonomiska läget i Zimbabwe och har därför möjlighet att prioritera och skicka bidraget till områden där det kan bidra mest.