Vår vision är att skapa en trygg uppväxt för barnen och hjälpa barnhemmet att bli självförsörjande.

Vår vision

Ett självförsörjande barnhem

Barnen är vår framtid, därför är det viktigt att de får växa upp i en trygg miljö och får möjlighet att utvecklas. Barnen på barnhemmet i Indien ska kunna få samma utvecklingsmöjligheter som ges i Sverige och få möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vill inte att samhällets förutsättningar ska stå i vägen för detta. På barnhemmet kan barnen vara barn och få bättre förutsättningar för det framtida livet.
50 öres gåvor är idag en stor del av barnhemmets inkomst och i framtiden hoppas vi att barnhemmet kan bli självförsörjande. 

 

Flicka

Barn har rätt till en trygg uppväxt

Vi i 50 öre anser att alla barn har rätt till en trygg uppväxt och att tillåtas att vara barn. Vi anser att det är alla barns rättighet att få växa upp med tak över huvudet, ha möjlighet att gå i skolan, inte gå hungriga och ha tillgång till sjukvård när de blir sjuka. 50 öre arbetar för att barnen i Palakollu ska få allt detta. Tillsammans med er bidrar vi till exempel till att barnen får gå i skola, vilket ger dem förutsättningar för en bättre framtid.

 

 

Hus

Stöd för en hållbar framtid

50 öre arbetar tillsammans med föreningen Help the Helpless som driver barnhemmet i Palakollu för att på bästa sätt kunna tillgodose deras behov för en hållbar framtid. Ett stort steg för att säkerställa att föreningen kan fortsätta att driva sin verksamhet är att vi tillsammans möjliggjort förvärv av marken som nyttjas av barnhemmet. Efter två tuffa år med insamlingar äger numera Help the Helpless marken. Nu lägger vi fokus på att renovera huset och undersöka hur vi kan hjälpa Help the Helpless att bli självförsörjande.